Kotelna Jump : csko.cz:27025
Kotelna Jump Hard : csko.cz:27102
Kotelna Bhop : csko.cz:27045
-

Slovenské rekordy:

Beer hunter
kz_darkness prejdené za 02:18 (02:22 Domino / 02:09 Sh00t!ng~St4r)
chk_hb_qcg prejdené za 02:28 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
kz_greattemple prejdené za 05:12 (05:14 leaveR^ / 04:06 fykseN)
clintmo_bhopriver[-boost] prejdené za 00:26 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_sola[-md] prejdené za 02:32 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK

DinGo
mls_hb_srg prejdené za 01:16 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
kzsk_polarrooms prejdené za 04:06 (04:27 ZacI / 03:37 fykseN)

TuF
kzra_wired prejdené za 22:01 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR

České rekordy:

Evis
kz_ins_azzerun prejdené za 01:39 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
bkm_tbt_LondonStation prejdené za 00:18 (**:** b / **:** Domino) KZSK

fykseN
kz_navidad prejdené za 03:42 (03:56 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kz_ea_canals prejdené za 02:58 (03:29 Sh00t!ng~St4r / 03:33 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_dojo prejdené za 04:02 (04:26 Sh00t!ng~St4r / 08:57 mYm) KZSK WR
kzfr_wallclimb_race prejdené za 03:39 (03:45 fykseN / 06:07 Stanley) KZSK WR
kz_j2s_sunblock prejdené za 04:02 (04:08 fykseN / 05:00 rEs0LuTe) KZSK
sn_dustown prejdené za 02:05 (02:11 Sh00t!ng~St4r / 03:16 pHs) KZSK WR
kz_ins_industryrun prejdené za 02:37 (03:06 fykseN / 05:25 Beer hunter) KZSK WR


Klikni sem pre lj rekordy + demá, ktoré neboli akceptované:
Čítaj pokračovanie | Komentáre (2) | Prečítané 90x
-

Slovenské rekordy:

DinGo
kz_ghat[+cave] prejdené za 01:49 (02:03 Lurky / 01:49 n/a)

České rekordy:

Sh00t!ng~St4r
kz_kzlt_dementia[+tranquillity] prejdené za 02:58 (07:15 Sh00t!ng~St4r / 11:04 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_plop prejdené za 05:50 (06:00 Sh00t!ng~St4r / 09:23 mYm) KZSK WR
kz_christmas prejdené za 06:58 (09:33 fykseN / 10:21 rEs0LuTe) KZSK WR
sn_nanoblock[hard] prejdené za 03:44 (03:54 Sh00t!ng~St4r / 06:00 eLitE) KZSK WR
kz_sandblock2_ez prejdené za 06:07 (07:15 Sh00t!ng~St4r / 07:44 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_sandblock2 prejdené za 08:09 (14:30 Sh00t!ng~St4r / 21:49 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_stonehenge prejdené za 02:13 (02:14 Sh00t!ng~St4r / 02:44 DiENOS) KZSK WR
kkz_texture prejdené za 01:16 (02:28 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kz_xj_brickjump prejdené za 02:24 (02:52 Sh00t!ng~St4r / 03:01 pHs) KZSK WR
kz_kzse_marsh prejdené za 01:21 (01:24 Sh00t!ng~St4r / 02:17 noxeR) KZSK WR
kzsca_burrow[grass_rocks] prejdené za 04:59 (09:27 Sh00t!ng~St4r / 24:16 rEs0LuTe) KZSK WR
kzro_dahnajourney prejdené za 06:43 (22:28 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
mto_desolate_h prejdené za 02:32 (03:17 ChiChiN / 06:49 rEs0LuTe) KZSK WR
ccn_scourge prejdené za 02:25 (02:49 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
sn_nanoblock[easy] prejdené za 03:26 (04:03 Sh00t!ng~St4r / 04:26 kakosek) KZSK WR
kz_ea_highblock prejdené za 02:30 (02:35 Sh00t!ng~St4r / 03:29 rEs0LuTe) KZSK WR

fykseN
kz_rambo_xen prejdené za 00:32 (**:** Sh00t!ng~St4r / **:** mYm) KZSK
kzro_mountainsein prejdené za 05:50 (05:55 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
kz_cg_holodeck prejdené za 04:15 (06:13 PU9maker / 05:04 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_kzsca_pyramid prejdené za 03:48 (05:09 Sh00t!ng~St4r / 05:16 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_cfl_ceramicblock prejdené za 01:57 (02:14 rocketeer / 02:29 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_j2s_nightcanyon prejdené za 01:57 (02:18 Sh00t!ng~St4r / 02:34 rEs0LuTe) KZSK WR
sx_goldrush prejdené za 03:55 (04:01 fykseN / 04:40 mYm) KZSK WR
kzro_astro prejdené za 03:56 (04:14 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
sn_ezycliff prejdené za 02:34 (02:35 fykseN / 03:08 mYm) KZSK WR
daza_militarybase prejdené za 02:38 (02:50 fykseN / 03:10 noxeR) KZSK WR
kz_cfl_mountainchurch prejdené za 00:40 (**:** fykseN / **:** rEs0LuTe) KZSK WR
bhop_its_2caves prejdené za 05:24 (08:19 n/a / 09:11 noxeR) KZSK WR
risk_lego_firehouse prejdené za 01:43 (01:51 fykseN / 02:15 maxiqueen) KZSK WR
risk_stargate[h] prejdené za 03:01 (03:36 Sh00t!ng~St4r / 03:59 rEs0LuTe) KZSK WR
dr0_cliffside prejdené za 01:50 (02:01 Sh00t!ng~St4r / 02:07 ZacI) KZSK WR
kz_kzlv_wanderer prejdené za 03:08 (07:48 Sh00t!ng~St4r / 03:49 rEs0LuTe) KZSK WR
risk_stargate[e] prejdené za 03:05 (03:39 Sh00t!ng~St4r / 04:07 Klox0^) KZSK WR
kz_bridge prejdené za 03:14 (03:18 fykseN / 04:49 rEs0LuTe) KZSK WR
sak_railroad prejdené za 02:29 (03:53 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
kz_kzdk_megablock prejdené za 07:30 (08:18 fykseN / 16:51 mYm) KZSK WR
kz_tropiclimb_b01 prejdené za 03:11 (03:14 fykseN / 05:32 mYm) KZSK WR
kz_cfl_mountainchurch[-SC] prejdené za 01:06 (01:14 Sh00t!ng~St4r / 01:30 Klox0^) KZSK WR
kz_4caves prejdené za 04:15 (08:00 Sh00t!ng~St4r / 05:41 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_man_terablock[hard] prejdené za 03:51 (03:56 fykseN / 04:58 matko) KZSK WR
kzm_tinymountain prejdené za 02:45 (02:47 fykseN / 03:38 ButtH3ad) KZSK WR


Klikni sem pre lj rekordy + demá, ktoré neboli akceptované:
Čítaj pokračovanie | Komentáre (2) | Prečítané 209x
-

Slovenské rekordy:

DinGo
kz_frostbite prejdené za 02:04 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
kz_kz-endo_yamatai prejdené za 04:32 (05:15 Lurky / 04:40 fykseN) KZSK
rush_cheops prejdené za 02:37 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
risk_inertia prejdené za 01:54 (02:38 mYm / 02:04 Evis) KZSK
qcg_natureclimb prejdené za 05:16 (**:** n/a / 03:11 ChiChiN)

TuF
muj_markule prejdené za 00:06 (**:** n/a / **:** Evis) KZSK
mh_brickbhop prejdené za 02:02 (02:06 maxiqueen / 02:11 Sh00t!ng~St4r) KZSK

České rekordy:

Evis
risk_inertia prejdené za 02:04 (02:17 RoadRunneR / 02:38 mYm)
kz_lain prejdené za 02:06 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK
kzus_bleu prejdené za 01:18 (01:20 Sh00t!ng~St4r / 01:23 duRke) KZSK
muj_markule prejdené za 00:06 (**:** n/a / **:** n/a)

fykseN
cg_coldbhop_v2 prejdené za 00:56 (**:** Sh00t!ng~St4r / **:** noxeR)
kz_cfl_mountainchurch prejdené za 00:43 (**:** Sh00t!ng~St4r / **:** rEs0LuTe) KZSK
cg_strafejumpz prejdené za 01:04 (01:12 Sh00t!ng~St4r / 01:11 noxeR) KZSK
risk_lego_firehouse prejdené za 01:51 (02:05 Sh00t!ng~St4r / 02:15 maxiqueen) KZSK
po_roboclimb prejdené za 01:46 (02:00 Sh00t!ng~St4r / 02:04 Klox0^) KZSK
WR
kz_cg_palmcliff prejdené za 02:37 (02:38 fykseN / 03:27 noxeR) KZSK
WR
sak_railroad prejdené za 03:53 (05:26 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK
kzro_castle prejdené za 01:39 (01:47 fykseN / 02:01 Mephist7) KZSK
kzro_watertomb prejdené za 04:16 (04:33 fykseN / 05:10 noxeR) KZSK
WR
kz_kzro_mountaineiz prejdené za 06:41 (06:54 fykseN / **:** n/a) KZSK
kz_darkmine prejdené za 01:44 (01:56 fykseN / 02:02 noxeR) KZSK
WR


Klikni sem pre lj rekordy + demá, ktoré neboli akceptované:
Čítaj pokračovanie | Komentáre (3) | Prečítané 350x
-
Ahojte, XJ vydali celkom 5 nových jump máp, vrátane jednej s tagom Jump 2 Sky, ktorý je nám Čechom a Slovákom tak veľmi blízky. A podľa slov adminov na spomenutom portále, nádielka nových máp bude čoskoro pokračovať, máme sa tak na čo tešiť.

O j2s mapu som sa postaral ja, perd0. V roku 2007 som vytvoril svoju vôbec prvú jump mapu a pomenoval som ju j2s_sandland. 13 rokov neskôr, a ja som sa rozhodol urobiť jej pokračovanie, lebo prečo nie :-) Pôvodná mapa obsahuje veľa chýb a skratiek, ktorým som sa tento krát, dúfam, vyhol.
Aj keď, pri dnešnej úrovni skillu.. človek nikdy nevie.

rush_cheops od mls
Obtiažnosť: ľahkápriemerná
Dĺžka: priemerná
Typ: skok, bhop, slide

cheops


kz_ytt_ancient od ei-zmei
Obtiažnosť: ľahkápriemerná
Dĺžka: priemerná
Typ: skok, slide

cheops


kz_labyrinth od SadPuppy
(+ kz_labyrinth[+spiders])
Obtiažnosť: priemerná
Dĺžka: dlhá
Typ: skok, deathrun

cheops


kz_frostbite od CiNdOR^
Obtiažnosť: ľahkápriemerná
Dĺžka: krátka
Typ: skok

cheops


kz_j2s_sandland2 od perd0
Obtiažnosť: priemerná
Dĺžka: priemerná
Typ: skok

cheops


Všetky mapy su dostupné k stiahnutiu na portáli Xtreme-Jumps.eu, je však nutná registrácia a prihlásenie. Veľa zábavy pri skákaní, kamoši.
Čítaj pokračovanie | Komentáre (13) | Prečítané 476x
Anomalous Kreedz - Nubz- perd0 (2020-02-20 01:21:42)   
-
Čaute kreedzeri!

XJ dnes predstavili filmový projekt, na ktorom ako hráč a zároveň aj movie-maker pracovala jedna osoba, menovite Nubz. Jedná sa o veľký projekt o dĺžke cez 8 minút, ktorý bol vo vývoji od roku 2018 a ktorý obsahuje mnoho náročných trickjumpov. Najlepšie vám ho ale predstaví samotný autor:

________________________________________________________________

Dnes je dňom na ktorý som čakal dlhú dobu. Deň, o ktorom som si myslel, že nikdy nepríde. Deň, kedy mám konečne možnosť predstaviť vám môj dlho očakávaný projekt nazvaný Anomalous Kreedz, na ktorom som začal pracovať už v roku 2018. Spočiatku mal film obsahovať len dve časti ukazujúce zhruba 20 dem, ale ako som postupom času nachádzal stále viac trick-jumpov a aj ich úspešne premieňal, projekt sa rýchlo rozrastal. Mal som chvíle, kedy som nevedel ako pokračovať a čo s filmom ďalej, nakoľko originálny nápad sa v dôsledku zdvojnásobenia trick-jumpov radikálne zmenil. Nakoniec ale, po nespočítateľnom počte hodín strávených editovaním, to všetko začalo do seba zapadať presne tak, ako som si to predstavoval.

V samotnom edite som sa snažil nájsť balance medzi cool efektami, ale zároveň aj ponechať čistý pohľad na samotné tricky, pretože to v KZ videách považujem za dôležité. Rytmus filmu sa mení a vtiahne vás do neho po dobú celých 8 minút. Film prezentuje 4 rozličné časti, ktoré si ale ponechávajú isté podobnosti, aby to do seba všetko zapadalo.

Demá ktoré som natočil, som nahrával medzi rokmi 2017 až 2019. Práve v tomto období som KZ praktizoval najviac a naozaj sa zlepšoval. Nie všetky demá sú hardcore, no aj tie som určite vo video chcel ponechať, nakoľko som ich už mal zeditované a sú súčasťou procesu tohto projektu. Trickjump na mape de_chateau je pravdepodobne najťažším, a podarilo sa mi ho skočiť iba posledný rok!

Naozaj si cením tú hŕstku ľudí, ktorí sa ma stále vypytovali na to, ako to s filmom vyzerá. Práve oni ma totiž motivovali, aby som to nakoniec dokončil a dnes som hrdý, že vám všetkým môžem Anomalous Kreedz ukázať. Dozaista s editovaním KZ materiálu neprestanem, no tento projekt je pravdepodobne mojim posledným.

Dúfam, že si ho všetci užijete! -Nubz

________________________________________________________________


Čítaj pokračovanie | Komentáre (1) | Prečítané 538x
-
Dobrý večer KZSK,

Tentokrát se jedná o velice speciální CZ sešlost, ke které přispěly stále nehasnoucí hvězdy naší KZ historie. O vyrovnání WR na 248 bhop blocku se postaral Hitlooser a o nezvyklý příděl KZSK rekordů zase rocketeer. Oba opět moc rád vidím na webu a vám doporučuji dema stáhnout a trošku se vrátit v čase do doby, kdy Hitlooser nechával padat čelisti jumperů ze všech koutů světa. Pochvala i longjumperům SPP a Qicg, kteří si i v dnešní, laxní KZ době našli čas vytvořit vlastní milníky na kz_longjumps2. Všem v releasu gratulujeme!

Dnešní vydání podtrhnul návrat shooting-stara, který se momentálně věnuje jen tomu nejobskurnějšímu a nejtěžšímu co ještě v XJ maplistu zbylo. Sérii JB rekordů zachytil blackelf v novém XJ ROTW s pořadovým číslem #221. Mapu kz_cg_wigbl0ck určitě nikomu představovat nemusím, já sám jsem na ní Vojtu spectoval asi 6 let zpátky na csko.cz serveru. Nikdy bych ale nečekal, že jednou si jí připíše na svůj rekord list. Vlastně to nečekal asi nikdo...


České rekordy:

Sh00t!ng~St4r
kz_mto_gerudofortress prejdené za 02:58 (03:19 Sh00t!ng~St4r / 04:21 mYm) KZSK WR
kz_cg_wigbl0ck prejdené za 02:03 (02:50 Sh00t!ng~St4r / 03:09 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_explorer prejdené za 03:38 (06:57 wosk / 04:19 rEs0LuTe) KZSK WR
kznl_mountainpass prejdené za 01:31 (01:38 Sh00t!ng~St4r / 02:14 mYm) KZSK WR
kz_giantbean_b15[1337trees] prejdené za 01:02 (01:21 Sh00t!ng~St4r / 01:33 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_man_redrock prejdené za 05:10 (05:27 Sh00t!ng~St4r / 08:39 matko) KZSK WR
j2s_autumn prejdené za 04:28 (05:09 Sh00t!ng~St4r / 08:25 rEs0LuTe) KZSK WR
prochallenge_speed prejdené za 02:21 (02:26 Sh00t!ng~St4r / 02:52 noxeR) KZSK WR
kz_ep_gigablock_b01 prejdené za 02:05 (11:17 Sh00t!ng~St4r / 02:40 rEs0LuTe) KZSK WR

fykseN
kz_man_everest prejdené za 04:06 (04:37 Sh00t!ng~St4r / 05:17 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_xj_ezbrickjump prejdené za 01:59 (02:16 Sh00t!ng~St4r / 02:19 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_real_islands prejdené za 04:12 (08:43 mliko_czk / 08:39 mYm) KZSK WR
kz_tomorrow prejdené za 05:33 (08:01 thieff.cze / 06:09 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_ew_forsakenmines prejdené za 03:43 (04:22 fykseN / 04:49 mYm) KZSK WR
kz_kzarg_undergroundjourney prejdené za 02:11 (02:58 PU9maker / 03:53 wah wah) KZSK WR
kz_kzdk_oldtemple prejdené za 07:46 (07:57 fykseN / 11:19 mYm) KZSK WR
kznl_factory prejdené za 03:22 (03:55 Sh00t!ng~St4r / 03:57 noxeR) KZSK WR
sn_boxedout prejdené za 01:48 (01:56 Sh00t!ng~St4r / 02:35 Hatespark) KZSK WR
cosy_temple prejdené za 08:41 (11:36 fykseN / 13:37 mYm) KZSK WR
daza_militarybase prejdené za 02:50 (03:14 Sh00t!ng~St4r / 03:10 noxeR) KZSK WR
kz_ins_bhoptown prejdené za 02:43 (03:04 fykseN / 03:17 Klox0^) KZSK WR
kz_cxg_sequoia[-goldmine] prejdené za 08:10 (10:07 fykseN / 11:17 mYm) KZSK WR
kz_ea_desert prejdené za 01:43 (01:45 fykseN / 02:01 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_cg_nightcastle prejdené za 05:12 (07:28 mliko_czk / 07:06 mYm) KZSK WR
kzro_gohome prejdené za 05:56 (07:44 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
kz_cxg_sequoia[+goldmine] prejdené za 09:53 (12:11 fykseN / 13:53 rEs0LuTe) KZSK WR
kzro_mountainsein prejdené za 05:55 (05:59 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
kz_kzno_travel prejdené za 03:37 (05:30 PU9maker / 05:29 rEs0LuTe) KZSK WR

rocketeer
kz_spain prejdené za 03:32 (03:40 Sh00t!ng~St4r / 04:07 duRke) KZSK
kz_j2s_summercliff_ez prejdené za 02:08 (02:15 Sh00t!ng~St4r / 02:16 pHs) KZSK
kz_cellblock_hard prejdené za 03:55 (04:26 Sh00t!ng~St4r / 04:50 Stanley) KZSK
kz_j2s_cupblock prejdené za 02:36 (02:46 Sh00t!ng~St4r / 02:53 duRke) KZSK
bk_icerock prejdené za 02:15 (02:19 Sh00t!ng~St4r / 02:22 rEs0LuTe) KZSK
kz_luonto prejdené za 03:37 (03:40 fykseN / 03:58 DiENOS) KZSK
kz_cfl_ceramicblock prejdené za 02:14 (02:22 Sh00t!ng~St4r / 02:29 rEs0LuTe) KZSK
ex_deathdrop prejdené za 02:02 (02:10 Sh00t!ng~St4r / 03:10 ZacI) KZSK
kz_halicarnassus prejdené za 02:58 (03:01 Sh00t!ng~St4r / 03:03 rEs0LuTe) KZSK


Klikni sem pre lj rekordy + demá, ktoré neboli akceptované:
Čítaj pokračovanie | Komentáre (4) | Prečítané 726x
FAME's Longjump Show (Rest In Peace)-Silver fykseN (2019-06-07 00:34:28)   
-
Měsíc po oznámení tragické ztráty Denise Petrenka se zrealizoval nápad vytvořit klip k jeho památce. Průřez úspěchů na kz_longjumps2 mapuje posledních 8 let, které FAME na mapě ztrávil.

O nádherný edit se postaral Nubz a já se na něj nemůžu přestat dívat znovu a znovu.

Ti, co Denise znali se dívají se slzami v očích, nikdy nezapomeneme. Rest in peace.

Čítaj pokračovanie | Komentáre (0) | Prečítané 731x
-


Keď k nám fykseN na prelome rokov 2013 a 2014 zavítal, veľa sme o ňom nevedeli. Koniec koncov, po prvý krát sa v demo rekordoch objavil s iba jednou mapou, a to kz_bridge. Odvtedy ale uplynulo poriadne veľa času a fykseN sa za tú dobu vypracoval na jedného z najlepších kreedzerov sveta a v súčasnosti láme jeden svetový rekord za druhým.
Možno ani on sám neveril, že sa raz stane svetovou jednotkou, no dnes je tomu tak. Najnovší demo release na Xtreme-Jumps.eu obsahuje aj 10 jeho svetových rekordov, a s celkovým počtom 112 sa tak dostal na prvé miesto v oficiálnom rebríčku, pričom obehol práve svojho rivala - shooting stara.

Je super vidieť fykseNa dosiahnuť absolútnych výšin, a to aj napriek skill levelu a konkurencii, na ktorú KZ dosiahlo. fykseN ale nie je iba skvelým hráčom, KZ ho doteraz baví natoľko, že sa stále aktívne podieľa na rozvoji viacerých komunít, vrátane XJ!

Ak by ste fykseNa chceli podporiť, zavítajte na jeho Twitch kanál, kde priamo nahráva svoje svetové rekordy a diskutuje pri tom s divákmi. Verím, že mu to ešte dlho vydrží.
České rekordy:

ChiChiN
kz_ea_beneath_h prejdené za 02:18 (03:02 Sh00t!ng~St4r / 03:14 rEs0LuTe) KZSK WR
qcg_egyptblock prejdené za 05:20 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
gbc_pacific_afternoon_rmk prejdené za 04:05 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
prochallenge2_mix_ez prejdené za 06:40 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_morning prejdené za 04:41 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_radium prejdené za 03:53 (08:48 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kzra_coast prejdené za 07:37 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
jro_fortboyard prejdené za 03:34 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_jro_hb_EnquaerX prejdené za 03:13 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
qcg_natureclimb prejdené za 03:11 (07:42 evolution / **:** n/a) KZSK WR
qcg_ragequit prejdené za 14:04 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_abstract_plane prejdené za 08:16 (08:28 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kz_arsacid prejdené za 04:20 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
qcg_complex prejdené za 22:51 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
ckz_corsair prejdené za 03:23 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR

fykseN
kz_kzsca_greenisland prejdené za 04:13 (04:15 Sh00t!ng~St4r / 05:27 mYm) KZSK WR
kz_ea_dam prejdené za 02:47 (03:05 Sh00t!ng~St4r / 03:27 pHs) KZSK WR
radon_forgotten2 prejdené za 06:10 (11:00 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
cl_gloom prejdené za 04:56 (04:58 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kz_construction prejdené za 03:08 (**:** n/a / 03:54 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_luonto prejdené za 03:40 (03:56 Sh00t!ng~St4r / 03:58 DiENOS) KZSK
kz_junglezone prejdené za 03:49 (03:51 Sh00t!ng~St4r / 05:38 rEs0LuTe) KZSK WR
rr_inside^outside prejdené za 02:37 (02:43 Sh00t!ng~St4r / 04:12 mYm) KZSK WR
kz_forgotten prejdené za 04:25 (04:44 Sh00t!ng~St4r / 04:52 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_kzpl_lodge prejdené za 07:59 (08:20 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK WR
kz_emblem prejdené za 06:01 (06:12 Sh00t!ng~St4r / 18:51 mYm) KZSK WR
ksz_mountainvalley prejdené za 03:23 (04:10 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
ksz_fastmountain2 prejdené za 02:02 (02:09 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK
radon_desertpassage prejdené za 01:29 (01:39 Sh00t!ng~St4r / **:** n/a) KZSK
kzfr_wallclimb_race prejdené za 03:45 (07:25 fykseN / 06:07 Stanley) KZSK WR
kz_kzsca_oasis prejdené za 02:54 (03:27 fykseN / 03:43 rEs0LuTe) KZSK WR
8b1_hellinashop prejdené za 02:10 (**:** n/a / **:** n/a) KZSK WR
kz_selection prejdené za 04:36 (06:56 PU9maker / **:** n/a) KZSK WR
risk_crashed prejdené za 02:06 (02:32 Sh00t!ng~St4r / 03:19 mYm) KZSK WR
communityblock_outtakes prejdené za 04:11 (07:08 Sh00t!ng~St4r / 06:33 TuF) KZSK WR
kz_kzdk_oldtemple prejdené za 07:57 (08:08 Sh00t!ng~St4r / 11:19 mYm) KZSK
kz_kzsca_ancestry prejdené za 03:27 (04:27 Sh00t!ng~St4r / 05:26 mYm) KZSK WR
kz_kzsca_research prejdené za 02:20 (06:16 herqo / 02:28 rEs0LuTe) KZSK WR
sb_speedvalley prejdené za 01:46 (01:47 Sh00t!ng~St4r / 02:03 rEs0LuTe) KZSK WR
kz_bkz_shipka prejdené za 04:04 (05:09 fykseN / 05:52 mYm) KZSK WR
ytt_wow_mix prejdené za 03:41 (05:01 fykseN / **:** n/a) KZSK WR
kt_blockrace prejdené za 01:35 (02:03 Sh00t!ng~St4r / 02:13 DiENOS) KZSK WR
kz_kzfr_darktree prejdené za 04:16 (05:33 fykseN / 05:45 mYm) KZSK WR
kz_toon_underground prejdené za 03:32 (04:52 nintendo / 04:27 mYm) KZSK WR
kz_nix prejdené za 02:52 (02:54 Sh00t!ng~St4r / 03:10 noxeR) KZSK
kz_aztecblock_b02 prejdené za 03:30 (05:11 Sh00t!ng~St4r / 04:38 ZacI) KZSK WR
cg_lighthops prejdené za 01:56 (02:10 Sh00t!ng~St4r / 02:22 Klox0^) KZSK WR
kz_adventure2 prejdené za 04:38 (05:38 Sh00t!ng~St4r / 05:50 ZacI) KZSK WR
kz_ea_oldgraveyard prejdené za 01:01 (01:09 Sh00t!ng~St4r / 01:10 noxeR) KZSK WR
kz_rd_oldmine prejdené za 04:24 (04:35 PU9maker / 05:29 mYm) KZSK WR


Klikni sem pre lj rekordy + demá, ktoré neboli akceptované:
Čítaj pokračovanie | Komentáre (3) | Prečítané 1099x
«<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >»
ShoutBox
14.10.2020 19:22:26
Zdravím páni, viem že aktuálna situácia to moc nedovoluje ale konajú sa nejaké IRL stretnutia?
13.10.2020 12:09:12
-
12.10.2020 20:13:06
česť práci -
12.10.2020 18:53:34
Sudruhovia!
09.10.2020 01:17:18
--
08.10.2020 20:54:44
Nazdar boti, jak sa mavate ? - Fajne to tu zije, klobuk dole ---
All rights reserved 2007-2020 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.