#1 Pravidlá stránky
#2 Pravidlá správania sa na IRC
#3 Demo pravidlá
#4 Pravidlá uploadovania diem
#5 Just Trick It! pravidláKZSK - Slovenská kreedz komunita nielen určená pre Slovákov ale aj pre tých, ktorí nemajú problém sa dorozumieť slovensky/česky.


#1 Pravidlá stránky

• Dovolenými jazykmi sú iba slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.
• Pri konverzácii sa snažte byť čo najslušnejší a nebuďte nezdvorilí.
• Nespamujte. Prípadné spamovanie bude patrične potrestané.
• Vo fórach sa snažte používať funkciu „Edit“.
• Nerozširujte cheaty ani scripty (aimbot, wallhack, bhopscripts atď).
• Nerozširujte porno, warez a ani iné nevhodné materiály.
• Nerobte reklamu.
• Vo fóre a v komentoch sa pridržujte témy.
• Nepoužívajte neslušné a nevhodné nicky.
• Nevytvárajte viac účtov. Ak máte problém s účtom, obráťte sa na adminov.
• Admini sú tiež len ľudia a môže sa zmýliť, no treba sa správať slušne.


#2 Pravidlá správania sa na IRC

• Dovolenými jazykmi sú iba slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.
• Správajte sa úctivo a snažte sa byť čo najslušnejší.
• Nepoužívajte Caps Lock, farebné a veľké texty.
• Nespamujte.
• Nerobte reklamu.
• Nerozširujte cheaty ani scripty (aimbot, wallhack, bhopscripts atď).
• Do NOT highlight operators.
• Admini majú vždy pravdu.


#3 Demo pravidlá

Rekordy máp:

 •  Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli. Nick v hre sa musí zhodovať s tým, čo bude v názve dema. Zabitie sa na konci dema nie je povinné, ale odporúčame to urobiť pre zjednodušenie identifikácie hráča.
 
 •  Počas nahrávania dema môžete držať v ruke len USP, alebo Nôž. Ostatné zbrane zahoďte pred spustením Timera.
 
 •  Demo môže byť nahrané len na mapách, ktoré su v tabuľke s rekordami. Rekordy na iných mapách nebudú akceptované.
 
 •  Pri nahrávaní rekordu označeného príponou [-SC] je potrebné vyhnúť sa skratke vyobrazenej pri názve mapy. Zoznam máp spolu s obrázkami je možné nájsť TU.
 
 •  Pred spustením timera sa môžete teleportnúť/hooknuť len na miesta, kam sa dá dostať bez ich použitia (vyskákať s použitím dostupných techník a legálnymi nastaveniami) za účelom šetrenia času.
Príkladom takej skratky je svetový rekord na mape kzno_xtremeblock, alebo kz_42_amazon.
 
 •  Demo sa považuje za slovenský rekord ak prekonáva predošlý čas rekordu krajiny.
 •  Demo sa považuje za český rekord ak prekonáva predošlý čas rekordu krajiny.
 •  Demo sa považuje za KZSK rekord ak prekonáva predošlé časy rekordov oboch krajín.
 •  Demo sa považuje za WR (svetový rekord) ak je zverejnené aj na Xtreme-Jumps.eu respektíve Cosy-Climbing.net

 
 •  Čas rekordu sa NEURČUJE podľa timera v hre (na konci mapy), ale podľa času zobrazeného v deme po použití programu Demo Checker (32 bit) Demo Checker (64 bit) (je možné použiť aj alternatívne programy v prípade nepodporovania danej mapy Demo Checkerom - fps-Death, Demolyser, Demo Explorer). Taktiež je možné použiť timer plugin či už v XJ AMXX pack v2.0, alebo tento KZSK. Zo zobrazeného času v tvare 02:08.90 sa odseknú desatiny a stotiny a do názvy dema sa zapíše v tvare 0208.
Poznámka1: Rekord sa dá prekonať len o celú sekundu. Demo s rovnakým časom líšiacim sa len v desatinách sekúnd nebude uznané.
Poznámka2: Odporúčam KZSK timer plugin priamo do CS, je to najjednoduchší spôsob. DemoChecker je tiež dobrý, ale funguje len na oficiálnych mapách.

 
 •  Pri demách s rovnakým časom v jednom release sa berú do úvahy desatiny/stotiny sekundy.
 
 •  Pri rovnakom čase v slovenskom a českom rekorde na jednej mape sa KZSK rekordom stane ten, ktorý je rýchlejší na úrovni stotín sekundy.
 
 •  Demo musí byť zabalené Pakovacím programom a nazvané "menomapy_autor_cas.pripona", napríklad "kzsk_woodenblock_Jumpz0r_1337.rar". Prípony však môžu byť iba .zip a .rar.
 
 •  Názov dema v archíve musí vyzerať nasledovne "menomapy_autor_cas.dem", napríklad "kzsk_woodenblock_Jumpz0r_1337.dem"
 
 •  Demá uploadnite cez "File uploader", alebo posielajte adminovi NeMiQ22 zo sekcie Kontakty.
 
 •  Priemerné fps musí byť prinajmenšom 60 fps.
 
 •  Demo musí byť nahrané spôsobom in-eye, to znamená „record nazovdema“.
 
 •  Demo musí byť nahrané s nasledovnými nastaveniami:

Server:

edgefriction "2"
mp_footsteps "1"
sv_cheats "0"
sv_gravity "800"
sv_airaccelerate "10"
sv_maxspeed "320"
sv_stepsize "18"
sv_maxvelocity "2000"

Hráč:

developer "0"
fps_max "99.5"
cl_sidespeed "400"
cl_backspeed "400"
cl_forwardspeed "400"

 •  Demo musí byť nahrané na vašom vlastnom LAN serveri (nie na dedicated serveri). Demá, ktoré budú nahrané na dedicated serveri NEBUDÚ akceptované.
 
 •  Všetky typy jumpscriptov (bhopscript, doubleduckscript atd.) sú prísne ZAKÁZANÉ! Jediný povolený príkaz na jump klávesu je "+jump".
 
 •  Pred spustením timera hráč nesmie ničiť rozbíjateľné predmety (dosky na mostoch), stláčať gombíky (HP booster je výnimkou).
 
 •  Je zakázané používať rôzne metamod-pluginy, ktoré Vám môžu dať výhodu oproti iným hráčom. Taktiež je zakázané používať iný timer okrem originálneho.
 
 •  Demá, ktoré vyžadujú na prehranie vlastné sprites, models, sounds alebo gfx nebudú akceptované. Preto neinštalujte rôzne skinpacky a pred začatím nahrávania radšej vypnite AMXX pluginy.
 
 •  Ak má admin podozrenie, že demo nedodržuje pravidlá, môže sa rozhodnúť nezaradiť ho medzi rekordy. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo si to s adminom prediskutovať.
 
 •  Používanie Godmodu je zakázané – používajte HP booster na mapách, ktoré ho obsahujú!
 
 •  Adjust_crosshair scripty (menenie farby mieritka) sú zakázané.
 
 •  Doubleduck je povolený.
 
 •  Je zakázané mať zapnutý /speed plugin.
 
 •  Admini majú právo meniť pravidlá.


KZmod rekordy máp:

• Na nahratie dema v KZmode slúži konzolový príkaz record_wr. Nie je potrebný žiaden iný program. Príkaz record_wr má limitovaný počet symbolov, a teda odporúčame nahrať demo pod kratším názvom (napr. "record_wr MyWRdemo01") a následne súbor po skončení nahrávania premenovať.

• Akceptujeme narávanie diem na 2man a 3man mapách, no demá musia byť nahrané na LAN serveri, nie Dedicated serveri. Demo musí byť odoslané od každého prítomného hráča, a to v jednom .rar archíve (jeden z hráčov musí uploadnuť všetky súbory, nie jednotlivo), ktorý bude obsahovať takisto všetky potrebné .dem kcac súbory.

Poznámky: Veľkosť súborov KCAC sa môže vyšplhať počas 30 minúť až na 30mb; príkaz "record" nevytvára KCAC súbor, je teda nutnosťou používať výhradne príkaz "record_wr"

Uistite sa, že máte správne nastavený príkaz sv_cheats a to na hodnotu 0! Demá so sv_cheats 1 nebudú akceptované!

• Povolenými zbraňami v hre počas nahrávania sú iba nôž, USP a KZmod krompáč.

• Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli, pričom bude jasne viditeľný presný finálny čas. Odporúčame počkať so stopnutím dema niekoľko sekúnd po stlačení Timera.

• Príkaz kz_pause nie je počas nahrávania povolený.

• Všetky formy autoscriptov sú strikne zakázané, jediný povolený bind je +jump!

• Okre príkazu sv_cheats používajte všetky defaultné nastavenia.

• Demo musí byť zabalené .rar súboru napr pomocou programu WinRar a pomenované nasledovne: "mapname_coursename_author_time.rar". V prípade že mapa obsahuje iba jednu, a to hlavnú časť, položka "coursename" nie je potrebná.

Zápis času korektne: kz_cathedral_yourname_1245.51.rar - správny formát rar archívu pre hlavný level mapy kz_cathedral; kz_cathedral_slidemap_yourname_0017.36.rar - správny formát pre vedľajší level na mape kz_cathedral. Názov musí obsahovať presný čas vrátane stotín! Najjednoduchším spôsobom je jednoducho prekopírovať celé meno mapy/levelu zo stránky KZmod Rekordy máp.

• Vysvetlenie času: 08:21.54 = 8 minút, 21 sekúnd a 54 stotín. Čas v názve dema bude vyzerať nasledovne: yourname_0821.54.rar

• Samotné demo ako aj KCAC súbor v .rar archíve musí byť pomenovaný rovnako ako samotný .rar archív.


LongJump rekordy:

KZmod LJ Rekordy zatiaľ NEUPLOADUJTE!

• Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli. Nick v hre sa musí zhodovať s tým, čo bude v názve dema. Zabitie sa na konci dema nie je povinné, ale odporúčame to urobiť pre zjednodušenie identifikácie hráča.
• Počas nahrávania dema môžete držať v ruke len USP, alebo Nôž.
• Akceptujeme len demá nahrané na mapách kz_longjumps a kz_longjumps2.
V prípade Weirdjump rekordov sú to mapy kzlt_weirdjumps a weird_longjumps2
• Demo musí byť zabalené Pakovacím programom WinRAR a nazvané "vzdialenost_typskoku_autor.pripona", napríklad "250_lj_Jumpz0r.rar". Prípony však môžu byť iba .zip a .rar.
• Demá uploadnite cez "File uploader" v sekcii KZSK LJ Rekordy, alebo posielajte adminovi NeMiQ22 zo sekcie Kontakty.
• Demo musí byť nahrané spôsobom in-eye, to znamená „record nazovdema“.
• Demo musí byť nahrané s nasledovnými nastaveniami:

Server:

edgefriction "2"
mp_footsteps "1"
sv_cheats "0"
sv_gravity "800"
sv_airaccelerate "10"
sv_maxspeed "320"
sv_stepsize "18"
sv_maxvelocity "2000"

Hráč:

developer "0"
fps_max "101"
cl_sidespeed "400"
cl_backspeed "400"
cl_forwardspeed "400"

• Demo musí byť nahrané na vašom vlastnom LAN serveri (nie na dedicated (internetovom) serveri). Demá, ktoré budú nahrané na dedicated serveri NEBUDÚ akceptované.
• Maximálny počet pokusov pri nahrávaní Longjump rekordu v jednom deme je 20
• Všetky typy jumpscriptov (bhopscript, doubleduckscript atď.) sú prísne ZAKÁZANÉ! Jediný povolený príkaz na jump klávesu je "+jump".
• Je zakázané používať rôzne metamod-pluginy, ktoré Vám môžu dať výhodu oproti iným hráčom.
• Demá, ktoré vyžadujú na prehranie vlastné sprites, models, sounds alebo gfx nebudú akceptované. Preto neinštalujte rôzne skinpacky a pred začatím nahrávania radšej vypnite AMXX pluginy. (Oficiálny XJ AMXX je povolený)
• Ak má admin podozrenie, že demo nedodržuje pravidlá, môže sa rozhodnúť nezaradiť ho medzi rekordy. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo si to s adminom prediskutovať.
• Adjust_crosshair scripty (menenie farby mieritka) sú zakázané.
• Je zakázané mať zapnutý /speed plugin.
• Demo, v ktorom bude použitý /gocheck do 3 sekúnd od dopadu na block (úspešný LJ rekord) nebude akceptované.
• Admini majú právo meniť pravidlá.


#4 Pravidlá uploadovania diem

• Archívy, ktoré nebudú obsahovať demo s rekordom mapy, alebo LJ rekord budú zmazané.
• Budú akceptované iba súbory s príponou "*.rar" a "*.zip".
• Najväčšia prípustná veľkosť súboru je 20 MB. Väčšie súbory FTP server neprijme.
=> V prípade, že súbor je väčší ako 20 MB, kontaktujte niekoho z hlavných adminov zo sekcie Kontakty.
• Demo musí spĺňať stanovené pravidlá.
=> Ak nepoznáte pravidlá diem, pozrite si ich v sekcii Demo pravidlá a uistite sa, že Vaše demo ich spĺňa.
• Súbory, ktoré nebudú spĺňať predchádzajúce body, budú automaticky zmazané.
• Za uploadovanie škodlivého a ilegálneho software-u (vírusy, trójske kone, atď.), alebo preťažovanie FTP serveru bude user potrestaný. V systéme sa ukladajú IP userov pri uploadovaní súborov.

#5 Just Trick It! pravidlá

• Čoskoro

Prečítané 14170 krát.
ShoutBox
05.04.2021 15:12:00
haha Freedy. Zijes? - To su uz dlhe casy -
04.04.2021 20:05:12
Perdo super ! -
26.03.2021 15:38:47
Ani nie - Obcas za mesiac -
26.03.2021 07:35:03
ty vole tuto to este zije -
22.03.2021 13:41:05
Nice -
21.03.2021 18:02:25
Hiii boys, Bhop mapa je hotova, poslal som to do XJ -
All rights reserved 2007-2020 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.